Home Money ออมสิน ออกมาตรการช่วยน้ำท่วมภาคใต้พักชำระหนี้ 3 เดือนทันที พร้อมให้กู้ฉุกเฉินไม่คิดดอกเบี้ย 1 ปี และ 3 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน