Home Hot News วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก 3 จังหวัด EECอัตราดูดซับต่ำ ตลาดรวมชะลอตัว หน่วยเหลือขายกว่า 6.4 หมื่นหน่วย