Home Hot News สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมูลค่าหน่วยเหลือขายกว่า 4.3 หมื่นล้านบาท บ้านจัดสรรยังน่าห่วง