Home Money “กรุงไทย” เตรียมพร้อมระบบทุกด้าน มั่นใจลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3 -ยิ่งใช้ยิ่งได้” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ