Home Article ไทยเดินหน้ารณรงค์สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ภัยร้ายที่ควรรับมืออย่างเร่งด่วนใน “วันลิ่มเลือดอุดตันโลก”