Home Property News บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) แถลงกรณีมีผู้แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อหลอกลวงประชาชนผ่านช่องทางสื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์