Home To Know การบินไทย ชวนทุกคนวางแผนเดินทางกับงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2567”ภายใต้แคมเปญ “การเดินทางครั้งใหม่ รู้ใจกว่าเดิม”